Obzirom na zaštitu vaših osobnih podataka i činjenicu da su 25. svibnja 2018. na snagu stupile odredbe Uredbe (EU) Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. br. 2016/679, ljubazno vas obavještavamo da prilagodili smo principe obrade osobnih podataka nama novim propisima.
Ujedno vas obavještavamo da ostavljanjem kontakta na našoj web stranici pristajete na obradu osobnih podataka.
Više informacija o pravilima obrade osobnih podataka dostupno je u nastavku:
Pravila o privatnosti
Ova Pravila o privatnosti uređuju obradu i zaštitu osobnih podataka koje pružaju kupci robe, primatelji komercijalnih podataka i korisnici web stranice.

1. opće informacije
Vaši osobni podaci obrađuju se u skladu sa zahtjevima Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka i stavljanju van snage Direktive 95/46 / EZ (u daljnjem tekstu “RODO”).

Zaštita podataka u skladu je s RODO zahtjevima, a pohrana se odvija na sigurnim poslužiteljima.

(2) U koju svrhu i na temelju čega se obrađuju podaci?
Vaše podatke, uključujući vaše ime, e-mail adresu, poštansku adresu, adresu za dostavu, telefonski broj i IP adresu, obrađujemo u svrhu obrade:

a) prodaja robe, razmjena i povrat, isporuka robe u skladu s redoslijedom, postupanje po žalbenom postupku. Pravni temelj za obradu je u ovom slučaju članak 6. stavak 1. točka (b) RODO, koji nam daje pravo na obradu podataka potrebnih za izvršenje ugovora. U mjeri u kojoj su vaši osobni podaci uključeni u računovodstvene dokumente, oni će ih obraditi u svrhu i ograničenja proizašla iz Zakona o računovodstvu od 19. rujna 1994., a pravna osnova za obradu je članak 6. stavak 1. točka (c) RODO ,

b) slati komercijalne informacije i izravno nuditi (izravni marketing) naše proizvode i usluge. Pravni temelj za obradu je u ovom slučaju članak 6. stavak 1. točka (a) RODO koji nas daje za obradu podataka na temelju vašeg pristanka.

Vaše osobne podatke dobrovoljno ste nam dali. Ako ne pružimo potrebne podatke ili povučemo pristanak na obradu takvih podataka, spriječit ćemo nas da obradimo vašu narudžbu ili ćemo vam poslati komercijalne podatke.

Podaci dobiveni putem zapisnika poslužitelja nisu povezani s određenim osobama i Administrator ih ne koristi za identifikaciju korisnika. Oni su samo pomoćni materijal za administraciju web mjesta i njihov se sadržaj ne otkriva nikome osim osobama ovlaštenim za administraciju poslužitelja.

Tko može imati pristup vašim osobnim podacima?
U okviru naše organizacijske strukture, samo ovlašteni zaposlenici i suradnici imaju pristup vašim osobnim podacima. Pristup vašim osobnim podacima također je odobren našim partnerima s kojima surađujemo radi pružanja podrške prodajnom procesu, poput tvrtki koje pružaju računovodstvene usluge, tvrtke koje pružaju IT usluge, kurirske kompanije, hosting hostinga, reklamne agencije koje servisiraju administratora i subjekte koji servisiraju elektroničko plaćanja.

Obzirom na zaštitu vaših osobnih podataka i činjenicu da su 25. svibnja 2018. na snagu stupile odredbe Uredbe (EU) Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. br. 2016/679, ljubazno vas obavještavamo da prilagodili smo pravilima obrade osobnih podataka od nas novim propisima.

Ujedno vas obavještavamo da ostavljanjem kontakta na našoj web stranici pristajete na obradu osobnih podataka. Više informacija o pravilima obrade osobnih podataka dostupno je u nastavku:

Koliko dugo čuvamo vaše podatke?
Administrator će pohraniti vaše osobne podatke samo u razdoblju koje je nužno za usklađivanje s važećim zakonskim propisima. To znači da možemo pohraniti vaše osobne podatke razumno vrijeme, čak i ako prestanete koristiti naše usluge. To se posebno odnosi na podatke potrebne za ispunjavanje obveza kontrolora prema državnim tijelima. Vaši će se podaci obrađivati ​​sve dok se vaš pristanak ne izbriše ili povuče uz uvjet da povlačenje vašeg pristanka neće utjecati na zakonitost obrade podataka prije njegovog povlačenja.

5 Tko može biti primatelj vaših osobnih podataka?
Primatelji vaših podataka mogu biti naši partneri s kojima surađujemo kombinirajući proizvode i usluge, djelujući u naše ime na temelju sporazuma o outsourcingu obrade podataka.

6) Hoće li se vaši podaci prenijeti u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju?
Prijenos podataka na području Europskog gospodarskog prostora u okviru suradnje s pružateljem usluga (usluga pozivnog centra) na području država članica Europske unije na temelju sporazuma o outsourcingu za obradu podataka. U svakom slučaju, prijenos podataka ne oslobađa upravljača od odgovornosti za obradu podataka u skladu s RODO, a davatelj usluga pruža razinu sigurnosti podataka u skladu s postupcima RODO.

Ne prenosimo vaše osobne podatke u drugu treću zemlju ili međunarodnu organizaciju.

7. sigurnosna pravila ili kako štitimo vaše podatke:
Poštujemo vaše pravo na privatnost i brinemo o sigurnosti podataka. Osobni podaci koji su na raspolaganju za potrebe obrade narudžbi, kao i e-mail korespondencija poslana na adrese poduzeća tretiraju se kao povjerljivi i nisu vidljivi neovlaštenim osobama.

Računala na kojima dolazi vaša elektronička korespondencija i na kojima se pohranjuju vaši podaci imaju niz sigurnosnih mjera, uključujući, između ostalog, zaštitu uređaja u zatvorenim prostorijama dostupnim samo osobama ovlaštenim za obradu podataka, korištenje sigurnosnih lozinki, korištenje licenci, stalno ažurirani antivirusni softver i vatrozidovi, uporaba licenciranog, operativnog sustava i softvera za e-poštu, zaštita računala od neovlaštenog pregledavanja zaslona od strane neovlaštenih osoba (politika čistog zaslona).

Osobne podatke obrađuju osobe koje su isključivo ovlaštene od strane administratora ili subjekti koji ih obrađuju na temelju sporazuma koje je administrator zaključio o outsourcingu obrade podataka, obvezujući partnere da održavaju odgovarajuću razinu sigurnosti podataka.

Administrator izjavljuje da je provodio sve potrebne tehničke i organizacijske mjere kako bi jamčio sigurnost i integritet osobnih podataka koje obrađuje, kao i da bi spriječio njihov gubitak, izmjenu i / ili pristup neovlaštenih trećih strana.

8) Koja prava imate u vezi s obradom vaših podataka?
U vezi s obradom vaših osobnih podataka od strane nas, imate pravo na:

1) pristup vašim podacima (informacije o obrađenim podacima i dobivanje kopije takvih podataka);
2) zahtijevati ispravljanje podataka (ispravljanje);
3) zatražiti brisanje podataka koji se obrađuju bez valjanog razloga;
4) ograničenja obrade podataka (obustava podataka);
5) Prijenos podataka drugom regulatoru
(6) povući suglasnost za obradu podataka u bilo kojem trenutku ako je provedena u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (f) RODO, bez utjecaja na obradu koja se provodi na temelju pristanka prije povlačenja.
Osoba koja nadzire obradu osobnih podataka može se kontaktirati e-poštom na [email protected]

Da biste izmijenili ili zatražili brisanje podataka, navedite dotične podatke i željenu metodu promjene podataka (npr. Promjena osobnih podataka, potpuno brisanje osobnih podataka iz baze podataka).

Brisanje vaših osobnih podataka može se dogoditi opozivom vašeg pristanka ili podnošenjem pravnog prigovora obradi vaših osobnih podataka.

9. pravo na podnošenje žalbe protiv obrade podataka od nas.
Imate pravo podnijeti žalbu u bilo kojem trenutku kod predsjednika Ureda za zaštitu osobnih podataka ako smatrate da obrada vaših osobnih podataka krši zakon.

10) Hoće li se vaši osobni podaci koristiti za profiliranje ili drugo automatizirano odlučivanje?
Vaše osobne podatke ne profiliramo ili na drugi način namjeravamo donositi odluke o svojim preferencijama na temelju automatizirane obrade podataka. Administrator zadržava pravo promjene tih podataka u slučaju promjene zakona o zaštiti obrade osobnih podataka.